Πολιτιστική κληρονομιά, υλική και άυλη:Δυο όψεις του ίδιου νομίσματος; Το παράδειγμα της αγροδιατροφικής παράδοσης.

Πολιτιστική κληρονομιά, υλική και άυλη:Δυο όψεις του ίδιου νομίσματος;Το παράδειγμα της αγροδιατροφικής παράδοσης. Συγγραφέας: Ανδρομάχη Οικονόμου Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς και στον τρόπο με τον οποίο αυτή παρουσιάζεται στον...

Κτηνοτρόφοι στην Κωπαΐδα: Διευθέτηση χώρων, διαχείριση κοπαδιών, συγκρότηση ταυτοτήτων.

Κτηνοτρόφοι στην Κωπαΐδα: Διευθέτηση χώρων, διαχείριση κοπαδιών, συγκρότηση ταυτοτήτων. Συγγραφέας: Ανδρομάχη Οικονόμου Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα της συγκρότησης και διαχείρισης της ταυτότητας των κτηνοτρόφων Σαρακατσάνων, μετακινούμενων και...

Φυσικό περιβάλλον και στρατηγικές διαχείρισης του κοπαδιού στα Δερβενοχώρια(Βοιωτία).

Φυσικό περιβάλλον και στρατηγικές διαχείρισης του κοπαδιού στα Δερβενοχώρια(Βοιωτία). Συγγραφέας: Ανδρομάχη Οικονόμου Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον και την κοινωνία, θέμα που απασχολεί την...

Indigenous Resource Management and Environmental Degradation, Southern Greece

Indigenous Resource Management and Environmental Degradation,Southern Greece. Συγγραφέας: Ευγενία Πετροπούλου AbstractPurpose – To examine the potential of indigenous agricultural knowledge for sustainable development. Drawing upon fieldwork on the natural resource...

Κατάσταση μόνιμης κρίσης με μια πεδινή περιοχή της νότιας Κρήτης

Κατάσταση μόνιμης κρίσης σε μια πεδινή περιοχή της νότιας Κρήτης. Συγγραφέας: Ευγενία Πετροπούλου Τα χαρακτηριστικά της καλλιεργητικής πρακτικής κηπευτικών σε θερμοκήπια που εφαρμόζουν οι σημερινοί κάτοικοι του Τυμπακίου (σύντομη έως καθόλου αγρανάπαυση, ελάχιστη...

Προσβασιμότητα