Παρουσίαση σε παράδοση στο Ιστορικό – Αρχαιολογικό του Πανεπιστήμιου Κρήτης

Την Τρίτη 1.11.2022 είχαμε τη μεγάλη χαρά να παρουσιάσουμε το  IDAology Project  στο Σεμινάριο του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με τίτλο: ιστορία των οθωμανικών καταλοίπων και μνημείων στην Ελλάδα και οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες.

Ευχαριστούμε θερμά τον διδάσκοντα Δρ. Φαίδων Μουδόπουλο, για την πρόσκληση και την άκρως  ενδιαφέρουσα ευκαιρία να αναπτύξουμε στο πανεπιστημιακό κοινό μέρος της δραστηριότητας  και των αποτελεσμάτων της.

Προσβασιμότητα