Φυσικό περιβάλλον και στρατηγικές διαχείρισης του κοπαδιού στα Δερβενοχώρια(Βοιωτία).

Φυσικό περιβάλλον και στρατηγικές διαχείρισης του κοπαδιού στα Δερβενοχώρια(Βοιωτία).

Συγγραφέας: Ανδρομάχη Οικονόμου

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον και την κοινωνία, θέμα που απασχολεί την ανθρωπολογία από τα μέσα του 20ού αιώνα(πολιτισμική οικολογία, πολιτισμικός υλισμός, (νέο)μαρξισμός κ.α.). Ως εθνογραφικό παράδειγμα εξετάζεται η κτηνοτροφία στα Δερβενοχώρια (Βοιωτία), μέσα από το οποίο μελετούνται: (α) οι τρόποι που οι συγκεκριμένη κοινωνία επιλέγει να χρησιμοποιήσει προκειμένου να καταστήσει το φυσικό περιβάλλον ωφέλιμο προς αυτήν, (β) οι στρατηγικές διαχείρισης της κτηνοτροφίας και (γ) οι αλλαγές που έχουν σήμερα επέλθει.

Λέξεις κλειδιά: Κρήτη, συγγένεια, οικονομία, κοινωνικός μετασχηματισμός, εκπαίδευση, ονοματοθεσία, γονιμότητα (γυναικεία, ανδρική), κτηνοτροφία, γεωργία.

Προσβασιμότητα