Το ερευνητικό πρόγραμμα IDAology αποτελεί μια κοινοπραξία πολιτιστικής διαμεσολάβησης, τεχνολογιών αιχμής και επιστημονικής τεκμηρίωσης.

Στόχος είναι να συλλεχθούν, καταγραφούν και να επιστρέψουν στην τοπική και παγκόσμια κοινότητα ως ψηφιακά δεδομένα τα ειδικά χαρακτηριστικά της κτηνοτροφικής δραστηριότητας και κουλτούρας των βοσκών του Ψηλορείτη.

Με βασικό εργαλείο την αλληλεπίδραση και συνεργασία με τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στον ορεινό περιβάλλον του Ψηλορείτη θα προκύψουν:

1) Ένα αποθετήριο έρευνας ως ψηφιακή βάση δεδομένων σε παραπάνω από μια γλώσσες για τη ζωή του βοσκού όπου θα εμπεριέχονται ζωντανές αφηγήσεις, καταγραφή της δράσης και των στοιχείων καθημερινότητας που συνθέτουν τη βοσκική.

2) Μια εφαρμογή λογισμικού εικονικής πραγματικότητας (σε ψηφιακό περιβάλλον 360 μοιρών) οι οποίες θα δίνουν στον καθένα την ευκαιρία να μεταφερθεί στο φυσικό περιβάλλον του Ψηλορείτη βιώνοντας ως ενεργός παρατηρητής τη σύνθετη πραγματικότητα της βοσκικής.

3) Ένα βιβλίο για μαθητές και παιδιά όπου τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα επαυξημένης πραγματικότητας θα μπορούν να ζωντανέψουν σκηνές, ήρωες παραδόσεις από ένα βουνό με διαχρονικό πρωταγωνιστή τον βοσκό του.

Προσβασιμότητα