Η ποιμενική ζωή στον Ψηλορείτη, έχει διαχρονικά καθοριστική επίδραση στην οικονομική δομή, την κοινωνική οργάνωση τη συνοχή καθώς και τον πολιτισμικό χαρακτήρα των ορεινών κοινοτήτων που περιβάλουν το βουνό της Ίδης (Ψηλορείτης) για χιλιετίες.

Η βοσκική του Ψηλορείτη, όπως ονομάζονται στην τοπική διάλεκτο, προσδιορίζει ένα ευρύ πεδίο από άγραφους θεσμούς και τελετουργίες, τεχνικές και εθιμικές πρακτικές, οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα διαχρονικά ενεργό κοινωνικό δίκτυο, τους βοσκούς του Ψηλορείτη. Η έννοια της βοσκικής, αποτελεί ουσιαστικά τη μήτρα ενός συνόλου πολιτιστικών στοιχείων που συν-δημιουργούν τον κόσμο του βοσκού του Ψηλορείτη. Αυτός ο κόσμος της ποιμενικής ζωής, διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τη φυσιογνωμία και τον κώδικα αξιών των κοινοτήτων που αναπτύχθηκαν στις ρίζες του βουνού της Ίδης (Ψηλορείτης) και σήμερα ίσως περισσότερο ποτέ χρίζουν καταγραφής, ερμηνείας, ανάδειξης και διάχυσης.

 

Προσβασιμότητα