Παρουσίαση στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου 30/11/2022

Το IDAology Project δημιουργείται για να ταξιδέψει το βουνό  και το ποιμενικό του βίωμα ως εμπειρία στο χώρο, το χρόνο και τους ανθρώπους.

Γι’ αυτό το λόγο και το Σδε Ρεθύμνου 2021-2022 αποτέλεσε για μας έναν πολύχρωμο σταθμό από διαφορετικές γενιές και κουλτούρες.  Ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση και τη φιλοξενία την Υπεύθυνη δράσης κ.  Ευφροσύνη Τζιαφάλια – Εκπαιδεύτρια Πληροφορικού γραμματισμού, τον εκπαιδευτή Μαθηματικών κ. Γεώργιο Σαββάλα και τους Μαθητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου για όσα μάθαμε μαζί τους.

Προσβασιμότητα