ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής (CBML)

Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
GR-70013 Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Androidus  Project Tank
Εταιρεία Πολιτιστικής Διαχείρισης και Ψηφιακού Πολιτισμού

Ανώγεια Ρέθυμνο Κρήτης
ΤΚ. 74051

Επικοινωνήστε μαζί μας

Προσβασιμότητα