website: forth.gr

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1983 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Οι ερευνητικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις του ΙΤΕ επικεντρώνονται σε τομείς μεγάλου επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Η υψηλού επιπέδου έρευνα που παράγει, καθώς επίσης και η πολύτιμη κοινωνικοοικονομική συνεισφορά του το καθιστούν ένα από τα κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα διεθνώς.

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ-ΙΤΕ), που θα συμμετέχει στην παρούσα σύμπραξη, είναι ένα από τα έξι ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ και βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Από την ίδρυσή του διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια προσπάθεια για την ανάπτυξη μιας Κοινωνίας της Πληροφορίας, προσιτής και αποδεκτής από όλους τους πολίτες. Το ΙΠ-ΙΤΕ έχει συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία και λειτουργία του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ), και στη σύμπραξη της έρευνας με τη βιομηχανία, προσελκύοντας στους χώρους του Πάρκου εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Η ομάδα του ΙΠ-ΙΤΕ που θα εμπλακεί στην παρούσα πρόταση είναι το Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής (ΕΥΒΙ – CBML, http://www.ics.forth.gr/cbml). Το ΕΥΒΙ έχει καθιερώσει μια παράδοση διεθνώς αναγνωρισμένης αριστείας στη σχεδίαση και υλοποίηση καινοτόμων συστημάτων και υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή της προσωποποιημένης, προληπτικής και προγνωστικής ιατρικής. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου επικεντρώνονται στην ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών μεθόδων και εργαλείων στην περιοχή της ιατρικής πληροφορικής, ηλεκτρονικής υγείας, βιοπληροφορικής, ανάλυσης βιοσημάτων και όλους τους τομείς της υπολογιστικής ιατρικής.

ANDROIDUS PROJECT TANK logo

H Androidus Project Tank είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας η οποία ξεκίνησε από ένα δίκτυο φίλων και εθελοντών που διοργάνωσε το πρώτο TEDXAnogeia το 2015 για να εξελιχθεί στην Εταιρεία Πολιτιστικής Διαχείρισης και Ψηφιακού Πολιτισμού στον άξονα της κοινωνικής και δημιουργικής οικονομίας.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, οι ιστορίες των ανθρώπων και τα στοιχεία του παρελθόντος είναι τα κομμάτια που συλλέγουμε σε μια προσπάθεια να καταγράψουμε το πολιτιστικό αποτύπωμα ως μια εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας.

Η Androidus Project Tank με συνιδρυτές τον υποψ. διδάκτορα Πολιτιστικού Σχεδιασμού και Πολιτιστικό διαχειριστή Γεώργιο Καλομοίρη και τον Αναλυτή-Προγραμματιστή πληροφοριακών συστημάτων Αντώνη Νταγιαντά ήδη από το 2018 επιχειρεί να συνδυάσει την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος με τις σύγχρονες τεχνολογίες σε μια προπάθεια διάδοσης και διάχυσης της πολιτισμικής κληρονομιάς της κρητικής γης.

Με γνώμονα τη διάδοση των αποτελεσμάτων μελέτης και έρευνας δημιουργήσαμε το Epimenidis Forum το 2019- Η Επιστροφή των βουνών ως την πρώτη διοργάνωση στην ορεινή ενδοχώρα της Κρήτης όπου παρουσιάστηκαν projects από τους τομείς επιχειρηματικότητας , έρευνας ,καινοτομίας, τεχνολογίας, επιχειρηματικότητας και πολιτιστικής διαχείρισης με την προτροπή της δημιουργίας στην ελληνική ύπαιρθο χώρα. Epimenidis Forum

Βασικό μας έργο αποτελέι η σύνταξη πολιτιστικής μελέτης για τον Εθνικό Κατάλογο άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε συνεργασία με τον Δήμο Ανωγείων και θεματική της τη Βοσκική του Ψηλορείτη και τον κόσμο του Βοσκού η οποία αποτέλεσε βασική τη τροφοδότηση του παρόντος προγράμματος. Οι άγραφοι θεσμοί και τα εθιμικά γνωρίσματα των βοσκών του Ψηλορείτη

Στην Androidus. Project Tank ως ομάδα τοπικής δράσης του Ψηλορείτη μας ενδιαφέρει να συλλέξουμε και να αξιοποιήσουμε τα συστατικά στοιχεία που διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία και κουλτούρα του τόπου μας μέσα στον χρόνο. Με οδηγό την έρευνα , τον συμμετοχικό σχεδισμό, τη διεπιστημονική μελέτη και συνεργασία, μας ενδιαφέρει ως Φορέας Ερευνητικής και Πολιτισμικής δράσης να ανακαλύψουμε τα βαθιά ριζωμένα στο χρόνο χαρακτηριστικά του τόπου μας ως στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Υιοθετώντας ως βασικούς άξονες της εταιρικής μας δραστηριότητας:

1) Τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων

2) Τη διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων και γεγονότων

3) Την εκπόνηση και τον σχεδιασμό προτάσεων πολιτιστικής διαχείρισης

επιλέγουμε την τοπική δράση σκεφτόμενοι την παγκόσμια διάδραση ως τη μοναδική διαβατήρια ιδέα για τον κόσμο του μέλλοντος.

Εργαστήριο “Οπτική Ανθρωπολογία. Εικόνα, Μουσική, Κείμενο”

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Φ.Κ.Σ.)

 

Στόχοι

α) Η πολιτισμική τεκμηρίωση με άξονες την εικόνα (κινηματογράφος, φωτογραφία, αναπαραστατικές τέχνες), τη μουσική και το λόγο.

(β) Η στήριξη και ανάπτυξη μεθόδων διεξαγωγής έρευνας στις παραπάνω κατηγορίες τεκμηρίων,

(γ) Η δυνατότητα παραγωγής οπτικών και ακουστικών (μουσικής και λόγου) ντοκουμέντων,

(δ) Η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, παντοειδών παρεμφερών συναντήσεων και εκδηλώσεων με Έλληνες και ξένους ειδικούς, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, με τη μορφή σειρών, βιβλίων, άρθρων και περιοδικών,

(ε) Η συνεργασία με κοινωνικούς φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου του Εργαστηρίου,

(στ) Η ανάπτυξη και εκπόνηση, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία, προγραμμάτων διά βίου μάθησης σχετικών με το αντικείμενο του Εργαστηρίου.

 

Θεματικές

Οπτική ανθρωπολογία, Ανάλυση περιεχομένου/ανάλυση λόγου προφορικών και γραπτών μαρτυριών, Εθνογραφική έρευνα

Κέντρο Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο, Εργαστήριο Φύλου

Τμήμα Κοινωνιολογίας

 

Στόχοι

Το διεπιστημονικό Εργαστήριο Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο (Εργαστήριο Φύλου) του Πανεπιστημίου Κρήτης στοχεύει στη δημιουργία και υποστήριξη ενός δημιουργικού ερευνητικού περιβάλλοντος και στην διασφάλιση ανοικτής και διεπιστημονικής συνεργασίας και έρευνας για το φύλο και την ισότητα. Ιδρύθηκε το 2004 (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΚ) και αρχικά περιλάμβανε τρία Ακαδημαϊκά Τμήματα (Κοινωνιολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών). Το 2009 το Εργαστήριο απέκτησε ανεξάρτητη νομική ισχύ. Έκτοτε λειτουργεί σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνιολογίας και την ενεργό συμμετοχή των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Στεγάζεται στο ΚΕΜΕ-ΠΚ, Παν/πολη Γάλλου (Ρέθυμνο) όπου έχει και την έδρα του αρχειακού υλικού του και των ακαδημαϊκών και ερευνητικών του δραστηριοτήτων του όπως εργαστήρια, ημερίδες, συνέδρια κ.α.

Το Εργαστήριο Φύλου διεξάγει, υποστηρίζει και στεγάζει έρευνες και μελέτες που εστιάζουν στο φύλο και την ισότητα. Έχει διασφαλίσει συνεργασίες με άλλα ομοειδή Ερευνητικά Κέντρα και Οργανισμούς και είναι πάντα ανοικτό σε συνεργασίες με μελετητές με στόχο την μελέτη, κατανόηση και υπέρβαση έμφυλων και κοινωνικών διακρίσεων. Το Εργαστήριο προωθεί πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην έμφυλη ευαισθητοποίηση εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας, των κοινωνικών ιδρυμάτων και της κοινωνίας γενικότερα. Εργαζόμενο προς αυτό τον σκοπό, το Εργαστήριο διοργανώνει δράσεις διάχυσης και συνεργασίας με εταίρους και το ευρύ κοινό, όπως συνέδρια, παρουσιάσεις, εκθέσεις, ανοικτές διαλέξεις και συζητήσεις στην πανεπιστημιούπολη και εκτός.
Το Εργαστήριο διαθέτει ειδικό εξοπλισμό για διδασκαλία και διαλέξεις, καθώς και μια εκτενή έκθεση αποδελτιωμένου υλικού που είναι διαθέσιμο σε φοιτήτριες/τες, ερευνήτριες/τες και κάθε ενδιαφερόμενη/ο για ζητήματα φύλου και ισότητας.

 

Θεματικές

Σπουδές στο Κοινωνικό Φύλο, Φεμινιστική Θεωρία, Μεθοδολογία και Έρευνα, Φύλο και Δίκαιο, Φύλο και Βιοηθική, Έμφυλες θεωρίες εγκλήματος, Φύλο και Μ.Μ.Ε, Φύλο και Μετανάστευση, Το φύλο στην Ιστορία και την Προϊστορία (Κρήτη, Αιγαίο, Μεσόγειος), Φεμινιστικό Κίνημα, Κράτος και Φεμινισμός.

Προσβασιμότητα