Κτηνοτρόφοι στην Κωπαΐδα: Διευθέτηση χώρων, διαχείριση κοπαδιών, συγκρότηση ταυτοτήτων.

Κτηνοτρόφοι στην Κωπαΐδα: Διευθέτηση χώρων, διαχείριση κοπαδιών, συγκρότηση ταυτοτήτων.

Συγγραφέας: Ανδρομάχη Οικονόμου

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα της συγκρότησης και διαχείρισης της ταυτότητας των κτηνοτρόφων Σαρακατσάνων, μετακινούμενων και εγκατεστημένων στην πλειοψηφία τους στις κοινότητες γύρω από την αποξηραμένη λίμνη της Κωπαΐδας. Κεντρικούς άξονες της μελέτης αποτελούν οι στρατηγικές και πρακτικές διευθέτησης και χρήσης των παραγωγικών χώρων και διαχείρισης των κοπαδιών ως στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν την κτηνοτροφική αυτή ομάδα σε σχέση με τους <<ντόπιους>>. Αναλύονται ιδιαίτερα οι τρόποι με τους οποίους συγκροτείται και προβάλλεται σήμερα η εθνοτοπική και πολιτισμική τους ταυτότητα μέσα από τον αυτό- και ετεροπροσδιορισμό σε σχέση με άλλους (Αρβανίτες, Βλάχους κ.ά.). Τέλος ανιχνεύεται η σημασία της οργάνωσης και της πρόσληψης τόσο του χώρου προέλευσης όσο και του χώρου σημερινής εγκατάστασης στη συγκροτηση και στην έκφραση της ιδιαίτερης πολιτισμικής ταυτότητας.

Λέξεις κλειδιά: Κρήτη, συγγένεια, οικονομία, κοινωνικός μετασχηματισμός, εκπαίδευση, ονοματοθεσία, γονιμότητα (γυναικεία, ανδρική), κτηνοτροφία, γεωργία.

Προσβασιμότητα