Μέσω του προγράμματος IDAology θα διερευνηθούν και θα καταγραφούν τα ειδικά χαρακτηριστικά της κτηνοτροφικής δραστηριότητας και κουλτούρας των βοσκών του ορεινού όγκου

Το Ποιμενικό βίωμα και γενικότερα η άυλη πολιτιστική κληρονομιά στις κοινότητες της Ίδας, του σημερινού Ψηλορείτη θα διερευνηθεί και θα καταγραφεί με σκοπό τη διατήρηση, την ανάδειξη, την προβολή και τη μελέτη των ειδικών χαρακτηριστικών της κτηνοτροφικής δραστηριότητας και κουλτούρας των βοσκών του ορεινού όγκου. Η παραπάνω δραστηριότητα και κουλτούρα, η οποία συνοψίζεται στον γνώριμο για τον τοπικό πληθυσμό όρο βοσκική, αποτελεί από αρχαιοτάτων χρόνων τη κυρίαρχη πηγή οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής. Η καταγραφή θα πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή νέων καινοτόμων τεχνολογιών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «IDAology: Το ποιμενικό βίωμα στις κοινότητες της Ίδας (ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ) ως εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας και ψηφιακό αποθετήριο της Άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του βουνού» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο θα στηριχθεί σε τεχνολογίες για την ψηφιακή καταγραφή και τεκμηρίωση των εθιμικών γνωρισμάτων με τη χρήση κατάλληλων πληροφορικών συστημάτων τεκμηρίωσης αλλά και τη δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου, ώστε μέσα από αναπαραστάσεις αλλά και πραγματικές καταγραφές ανθρώπων, γεγονότων, εκδηλώσεων και γενικότερα του τρόπου ζωής των ανθρώπων της περιοχής να καταγραφούν και να αναδειχθούν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του ποιμενικού βιώματος. Παράλληλα, σκοπός του έργου είναι, μέσα από τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, να επιτευχθεί βιωματική εμπειρία στο χωροχρόνο, τοποθετώντας το χρήστη μεμονωμένα στο «φυσικό» χώρο και χρόνο όπου διαδραματίζεται ένα δρώμενο, προσδίδοντας οπτικά και ηχητικά ερείσματα με χρήση συσκευών ατομικής θέασης.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 30 μηνών, συντονίζεται από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με Συντονιστή τον Καθ. Μ. Τσικνάκη (Καθηγητή Πληροφορικής) από το Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής και με Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου τον Υπ. Δρ. Γ. Καλομοίρη (Αρχαιολόγο & Πολιτιστικό διαχειριστή) από την ΑΜΚΕ Πολιτιστικής διαχείρισης Androidus Project Tank με έδρα τα Ανώγεια. Την κοινοπραξία του έργου συναπαρτίζει το Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής (Κ.Ε.ΜΕ.-Π.Κ.) με το Εργαστήριο «Οπτική Ανθρωπολογία. Εικόνα, μουσική κείμενο» και το «Κέντρο Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο», με Υπεύθυνο τον Καθ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Αρ. Τσαντηρόπουλο.

Προσβασιμότητα