Το ερωτηματολόγιο του IDAology ολοκληρώθηκε.

Το ερωτηματολόγιο του IDAology ολοκληρώθηκε.

Το ερωτηματολόγιο του IDAology ολοκληρώθηκε. Η διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή. Θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες διαβούλευσης και συμμετοχής κοινού για την  ολοκλήρωση του έργου. Σας ευχαριστούμε για...

Κτηνοτρόφοι στην Κωπαΐδα: Διευθέτηση χώρων, διαχείριση κοπαδιών, συγκρότηση ταυτοτήτων.

Κτηνοτρόφοι στην Κωπαΐδα: Διευθέτηση χώρων, διαχείριση κοπαδιών, συγκρότηση ταυτοτήτων. Συγγραφέας: Ανδρομάχη Οικονόμου Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα της συγκρότησης και διαχείρισης της ταυτότητας των κτηνοτρόφων Σαρακατσάνων, μετακινούμενων και...

Φυσικό περιβάλλον και στρατηγικές διαχείρισης του κοπαδιού στα Δερβενοχώρια(Βοιωτία).

Φυσικό περιβάλλον και στρατηγικές διαχείρισης του κοπαδιού στα Δερβενοχώρια(Βοιωτία). Συγγραφέας: Ανδρομάχη Οικονόμου Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον και την κοινωνία, θέμα που απασχολεί την...

Indigenous Resource Management and Environmental Degradation, Southern Greece

Indigenous Resource Management and Environmental Degradation,Southern Greece. Συγγραφέας: Ευγενία Πετροπούλου AbstractPurpose – To examine the potential of indigenous agricultural knowledge for sustainable development. Drawing upon fieldwork on the natural resource...

Κατάσταση μόνιμης κρίσης με μια πεδινή περιοχή της νότιας Κρήτης

Κατάσταση μόνιμης κρίσης σε μια πεδινή περιοχή της νότιας Κρήτης. Συγγραφέας: Ευγενία Πετροπούλου Τα χαρακτηριστικά της καλλιεργητικής πρακτικής κηπευτικών σε θερμοκήπια που εφαρμόζουν οι σημερινοί κάτοικοι του Τυμπακίου (σύντομη έως καθόλου αγρανάπαυση, ελάχιστη...

Προσβασιμότητα