Συλλογική μνήμη και τραύμα σε μια ορεινή κοινότητα της Κρήτης. Ανθρωπολογική-Ψυχαναλυτική προσέγγιση.

Συλλογική μνήμη και τραύμα σε μια ορεινή κοινότητα της Κρήτης.

Ανθρωπολογική-Ψυχαναλυτική προσέγγιση

Συγγραφείς: Άρης Τσαντηρόπουλος & Εμμανουήλ Κωνσταντόπουλος

Αντικείμενο του άρθρου είναι η τραυματική κοινωνική μνήμη. Βασίζεται σε εθνογραφικό υλικό που προέρχεται από μια κτηνοτροφική κοινότητα της Κρήτης. ειδικότερα σε γεγονότα ακραίας βίας που συνέβησαν το βράδυ της 26ης Αυγούστου 1955, κατά τη διάρκεια μιας πολύ σημαντικής τοπικής εορτής. Τα κύριο ζήτημα που διερευνώνται είναι η σχέση της δομής βεντέτας με ένα γεγονός μάχης που ενεπλάκη η κοινότητα κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και οι συνέπειες αυτής της «συνάντησης» στη συνολική ιστορική πορεία της κοινότητας. Το άρθρο επιχειρεί να δείξει ότι αυτό που οι ίδιοι οι κάτοικοι αποκαλούν ως τραυματικό γεγονός, στην πραγματικότητα είναι το «σύμπτωμα» αυτής της «συνάντησης» και επικεντρώνεται στην ανάλυση των κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων που συντηρούν αυτό το φόβο που βιώνουν οι κάτοικοι μέχρι και σήμερα για μια ενδεχόμενη επανάληψη των «γεγονότων του ’55» όπως οι ίδιοι αποκαλούν όσα συνέβησαν εκείνη τη μοιραία βραδιά του Αυγούστου.

Λέξεις κλειδιά: βεντέτα, κοινωνική μνήμη, τραύμα, Κρήτη, γερμανική κατοχή και αντίσταση, ψυχαναλυτική ανθρωπολογία, δομή/συμβάν.

Προσβασιμότητα